certificate
To'plam

To'plam

147 Mavzular
Cheksiz testlar
160 daqiqalar
Testni boshlash
 1. dars 1

  Natural va butun sonlar
 2. dars 2

  Kasrlar
 3. dars 3

  Algebraik ifodalar
 4. dars 4

  Ildizlar
 5. dars 5

  Tenglamalar
 6. dars 6

  Tenglamalar sistemasi
 7. dars 7

  Tengsizliklar
 8. dars 8

  Modul
 9. dars 9

  Irratsional tenglama va tengsizliklar
 10. dars 10

  Sonli ketma-ketliklar va progressiyalar
 11. dars 11

  Matnli masalalar
 12. dars 12

  Funksiyalar
 13. dars 13

  Ko'rsatkichli funksiya
 14. dars 14

  Logarifmik funksiya
 15. dars 15

  Trigonometriya
 16. dars 16

  Limit. Hosila
 17. dars 17

  Integral
 18. dars 18

  Kompleks sonlar